Bitcoin -42.45
$6,336.01 -0.67%
Ethereum 4.02
$291.03 1.38%
Zcash 3.92
$142.40 2.75%
Tether 0.00
$1.00 0.01%
Monero 0.09
$89.54 0.1%
AidCoin -0.00
$0.06 -2.59%
Ethos 0.02
$0.40 5.55%
Monetha 0.00
$0.02 1.22%

Ended ICO

Neutral
Goal: 166666667
Goal: 20,000 ETH
15
Feb
Neutral
Goal: 0 ETH
Neutral
500000 10000000 5%